Hasseletum Logo Fifty One International Logo Fifty-One Club

Hasseletum

"Het steunen van sociale projecten doorheen Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.

 

Fifty-One Club Hasseletum

Men      District 102

 

1 ste officiële                        14.09.1995

Stichtingsvergadering       12.12.1996

 

Chartermeeting  nr.174   18.10.1997

Vlag nr. 49

 

Peetclub             Hasselt D.102

Vergaderingen:    2de en 4de donderdag

Locatie:       't Driessent      

Kapelstraat 70

3590 Diepenbeek

+32 (0)11 28 61 00

 

Korte  info

Fifty-One Club                                                               

De structuur van Fifty-One International ( FOI )  berust op Fifty-One Clubs, verenigd in districten die onder de verantwoordelijkheid van een gouverneur staan. De Clubs zijn de fundamentele bouwstenen van Fifty-One International. Hun vitaliteit en dynamisme bepalen deze van de hele beweging.

De Club functioneert onder de leiding van een comité dat bestaat uit de voorzitter, de past-voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de protocolchef.

De leden van de Club vergaderen twee maal per maand (eenmaal voor de Ladies en de Juniors). Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten van de Club voorbereid en worden programma’s opgesteld. Vaak wordt de vergadering opgeluisterd door een gast-spreker, wat een verrijking is voor de bijeenkomst en de kennis van de leden. De betrokkenheid en de stiptheid van de leden bepaalt de goede werking van een Club.

Om onderlinge contacten zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, recruteert Fifty-One haar leden binnen bepaalde professionele classificaties, aldus de banden tussen verschillende beroepen en disciplines bevorderend. Om voldoende diversiteit in de aanwezige beroepen te garanderen, worden per Club slechts 2 leden van eenzelfde classificatie toegelaten. De geest van de Fifty-One Club wordt gekenmerkt door spontane vriendschap, waarin de persoonlijkheid van éénieder zich kan ontplooien. De contacten tussen de leden dragen bij tot een ruimer begrip en een wederzijdse verrijking.

Meer info: zie FOI op deze website of surf naar  http://www.fifty-one.org/nl/